Förslag om HPV-vaccin till pojkar

25 november, 2015
Stockholms läns landsting har beslutat om en ny plan för cancervården. I planen ingår att utreda om även pojkar ska vaccineras mot HPV-viruset som kan leda till olika sorter av cancer. En del cancerformer som drabbar män som har sex med män speciellt mycket. Läs mer

Stor skillnad på attityd till hiv i Stockholm och Berlin

15 november, 2015
Hiv-frågan är på väg in i ett nytt skede, det är experter, läkare och aktivister överens om. Genomslaget med ny forskning som visar att en person som går på fungerande behandling har låg eller ingen risk att överföra hiv kommer påverka vår syn på sjukdom, prevention och testning. Sentry.nu låter några röster komma till tals om sex och relationer och hur synen på hiv/aids präglat deras liv. Läs mer

Ny kampanj: Kunskapen om hiv behöver bli bättre

Folkhalsomyndigheten S
2 november, 2015
En majoritet av de som lever med hiv vågar inte vara öppna och berätta om sin hivinfektion, visar en ny rapport. Orsaken kan vara att det fortfarande finns brister i allmänhetens kunskap om hiv och personer som lever med hiv. Nu lanserar Folkhälsomyndigheten en informationssatsning för att öka kunskapen och minska stigmatiseringen. Läs mer