Onani håller dig frisk!

4 maj, 2016
Avhållsamhet och händerna på täcket framhålls titt som tätt som en universalmetod mot olika sjukdomar som kan drabba oss bögar. Därför är det glädjande för Sentry.nu att som motsats presentera vetenskapliga rön för att ha händerna under täcket och öka utlösningsfrekvensen. Ansvarsfull sex är nyttigt för din hälsa! Läs mer

Drop in för hivtest redan i kväll

28 mars, 2016
Jobbigt att boka tid och komma ihåg hivtest? Se här drop-in mottagningar i Göteborg, Malmö och Stockholm. Läs mer

Mer forskning visar på stora fördelar med tidig hivbehandling

18 mars, 2016
Ännu en stor studie (START-studien) som försöker hitta vilka fördelar och nackdelar som finns med tidig hivbehandling när CD4-nivån fortfarande är hög, har nyligen släppts. De faktorer man undersökt är risken för cancer, hjärtsjukdomar och livskvalitet generellt. Resultatet är ytterligare ett starkt argument för regelbunden testning. Läs mer