81 % kan tänka sig hivtest när andra blodprov tas

10 december, 2021

Inför årets World AIDS Day, 40 år efter att de första aidsrelaterade dödsfallen rapporterades i Storbritannien, har en ny undersökning presenterats som visar den brittiska allmänhetens attityder till att testa sig. Mycket har ändrats sedan 80-talet då en hivdiagnos var en dödlig diagnos och hysterin var utbredd. Fyra decennier av medicinska framsteg har förändrat hur det är att leva med hiv.

Undersökningen omfattar 2 000 brittiska vuxna personer. Den visade att bara 8 % skulle vägra ett hivtest om det erbjöds till alla andra. 81 % skulle känna sig bekväma med att testa sig för hiv när de tar ett annat rutinmässigt blodprov i sjukvården om de erbjöds det.

Terrence Higgins Trust, som har publicerat undersökningen, efterlyser kraftfulla åtgärder där alla  erbjuds ett test som rutin för att landet ska kunna uppnå målet att få slut på nya hivfall senast 2030. Ett mål som också Sverige har.

[email protected]