86 % vet inte att omätbar hiv är oöverförbar hiv

1 december, 2020

I dag på Världsaidsdagen släpper RFSL två viktiga rapporter om hiv. En handlar om allmänhetens kunskaper och smittsamhet. Den andra är en kartläggning av regionernas (tidigare landstingens) förskrivning av PrEP.

Allmänhetens kunskap om hiv och smittsamhet

Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL.

– Okunskap föder stigma. 86 procent vet inte att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. Det är upprörande att det ändå inte finns några statliga medel för informationskampanjer till allmänheten, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

RFSL har låtit Sifo undersöka allmänhetens kunskap om att välbehandlad hivinfektion inte är smittsam vid sex. 1 000 personer svarade. RFSL presenterar resultaten i rapporten “Allmänhetens kunskap om hiv och smittsamhet”.

Svaren visar att det är många som tror att hiv kan överföras även om en person har en välfungerande behandling. Bara 14 % vet att det inte finns någon risk för hivöverföring. Det innebär att 86 % saknar rätt kunskap. 5 % tror till och med att risken ökar vid behandling. Cirka en tredjedel svarar att de inte vet. Generellt sett har yngre mer kunskap än äldre, kvinnor kan mer än män.

– Kunskaperna om hiv har försämrats de senaste åren och det riskerar att bli än värre om inte regeringen skjuter till medel för breda kommunikationsinsatser. Alla borde veta att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv, säger Deidre Palacios.


Tillgången till PrEP varierar stort i Sverige

RFSL har gjort en kartläggning av regionernas förskrivning och rutiner kring förskrivning av PrEP. 20 av 21 regioner svarade. Enligt kartläggningen har 1219 personer fått PrEP utskrivet. Vissa regioner har lång kö att få PrEP medan andra inte har kö alls.

Läs rapporten här