Andra sjukdomar som drabbar hivpositiva

4 november, 2017

I takt med att de av oss som bär på hiv, tack vare bättre medicinering, lever längre och blir allt fler, ser man ett annorlunda mönster av andra sjukdomar som drabbar denna grupp.

Statistik från Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm visar att deras hivpatienter som fyllt 50 är dabbade av följande samsjuklighet:

Höga blodfetter                                    51 %

Högt blodtryck                                      43 %

Haft icke AIDS-relaterad cancer        10 %

Typ II Diabetes efter hiv                      13 %

Haft hjärtinfarkt                                    7 %

Haft stroke                                             5 %

Haft bältros                                            8 %

Haft depression                                    23 %

Aktuell hepatit C                                   4 %

Kronisk hepatit B                                  3 %

En del tillstånd kan man förebygga med medicinering, andra kan man motverka genom motion och kost men farmaförallt bör man sluta röka!