Australien: Ingen hivsmitta mellan par med olika hivstatus

3 mars, 2015
Tidigt offentliggjorda resultat från en studie som omfattar par med olika hivstatus visar att ingen överföring av hiv har skett.

Studien vid Kirby Institute i Australien har undersökt 234 par där en man var hivpositiv med framgångrisk behandling (ej påvisbar virusmängd) och den andra var hivnegativ. 135 par var från Australien, 52 från Bangkok och 47 från Rio de Janeiro, Brasilien.

I likhet med andra studier visar denna ingen hivsmitta mellan männen i gruppen när man nu är inne halvvägs i studien.

Professor Andrew Grulich, ansvarig för studien, ser det preliminära resultatet som mycket lovande.

“Detta är mycket spännande resultat och det speglar resultat från andra studier av heterosexuella par som visar starka bevis för att behandling som den bästa preventionen fungerar,” säger Gulich.

”Det vi ser hos dessa gaypar är att hiv osannolikt överförs när någons virusmängd inte går att upptäcka. Ingen hivnegativ man i studien har smittats av hiv från sin hivpositiva partner.”

Det preliminära resultatet av denna studie följer de nya riktlinjer som den svenska Smittskyddsmyndigheten följer, det vill säga när man står under framgångsrik behandling och inte bär på någon annan könssjukdom.