Även måttligt drickande skadligt för personer med hiv

22 februari, 2016

Lägre gräns för hälsosam alkoholkonsumtion kan bli aktuell för personer som lever med hiv jämfört med övriga befolkningen. Det kan bli konsekvensen av en stor amerikansk studie där man jämförde dryckesvanor hos 18 000 män med och 42 000 utan hiv i 40-årsåldern, uuppger HIV Update.

Alkohol bidrar till ett antal olika cancerformer, leversjukdom, stroke och hjärtsjukdomar. Om man tittar på dödsfall oavsett orsak, fann forskarna ett starkt samband mellan mängden alkohol personer med hiv drack och deras risk för dödsfall i förtid.

Efter justering för andra ovidkommande faktorer som kan påverka resultaten, hade män som drack 30 till 70 alkoholhaltiga drycker per månad (d.v.s. en eller två per dag) en 30% högre risk att dö i förtid än män som knappast drack alls. Män som drack mer än detta (70 eller fler drinkar per månad) hade en 50% större risk.

Jämfört med personer som inte hade hiv var det endast den högre konsumtionen (70 eller mer i månaden) som visade en skillnad hos hivnegativa män.

Liknande resultat visade sig när man tittade på blodprover, levervärden och andra markörer för sämre hälsa – det var inte någon nivå av alkoholkonsumtion som var säker för män med hiv.

De övergripande resultaten gäller förmodligen även kvinnor, men på lägre nivåer av alkoholkonsumtion.

Forskarna drog slutsatsen att människor med hiv som dricker mer än 30 alkoholhaltiga drycker per månad löper ökad risk för hälsoproblem.

Detta är en amerikansk studie där resultatet anges i amerikanska standardglas – till exempel är en dryck en liten burk öl, ett litet glas vin eller ett whiskeyshot. 30 drinkar per månad skulle uppgå till mer än en drink per dag.

Detta är den första stora studien som tydligt visar att det finns särskilda fördelar med att skära ner på alkoholkonsumtionen för människor som lever med hiv.