Överklagat ärende om hiv togs upp i Högsta domstolen

17 maj, 2018

Häromdagen, den 15 maj behandlade Högsta domstolen det överklagade ärendet om hivpositiva Paul. Han blev åtalad för att han hade haft oskyddad sex med en annan man utan att informera om att han är hivpositiv. Paul blev åtalad för framkallande av fara för annan trots att han står under behandling, inte har mätbara virusmängder och därför enligt tillgänglig ny forskning inte kan överföra viruset.

Paul har tidigare friats i både tingsrätt och hovrätt men fallet har därefter överklagats av Riksåklagaren till Högsta domstolen. Det beslut som fattas där kommer att bli prejudicerande och fallet följs därför noga av organisationer, myndigheter och många hivpositiva.

Sentry.nu har tidigare skrivit om att Paul blev hivpositiv 2000 och påbörjade sin behandling 2001. Sedan han 2013 kom till Sverige har han behandlats här. Då var hans virusnivåer något förhöjda men efter byte av mediciner sjönk de till icke mätbara, dvs färre än 20 viruskopior per ml blod.

Under tidigare och denna förhandlingar hölls många förhör med läkare och expertvittnen. Pauls egen läkare gav ett grundläggande vittnesmål där hon förklarade att Paul inte var smittsam längre.

Anders Tegnell, avdelningschef för folkhälsoanalys vid Folkhälsomyndigheten var ett expertvittn. Till Sentry.nu kommenterar han att det är viktigt att den moderna vetenskapen tränger in också inom juridiken.

–  Nu tar de upp den moderna vetenskapen om hur smittsam välbehandlad hiv verkligen är. Här behandlas frågan i högsta juridisk instans vilket medför en dom som ska följas också av andra domstolar.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag undersökt om kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” är känt i infektionssjukvården och rättsväsendet, samt hur det används. Rapporten från mars i år konstaterar att rättsläget är opklart och kunskapen hos rättsväsendet behöver bli bättre.

Paul var naturligtvis nervös under förhandlingarna och medveten om att hans fall kan påverka smittskyddslagens informationsplikt för många hivpositiva i Sverige.

 

Vetenskapen har sprungit förbi juridiken

Flera expertvittnen förklarade att all forskning visar att Paul och andra som står under framgångsrik behandling inte är smittsamma. Domstolen ägnade mycket tid till att diskutera begreppen ”smittfri”, ”låg risk” och ”minimal srisk”. De olika begreppens användning ska se i förhållande till aktuell forskning och statistik som visar att ingen som har haft sex med en man i samma situation som Paul har blivit smittad av hiv. Spekulationer har förekommit om att andra sexuellt överförbara sjukdomar som förekommer samtidigt skulle öka risken men nya studier visar att det inte är så. En sådan studie påbörjades 2010 men den är inte presenterad ännu.

Andreas Berglöf, sexualpolitiskt sakkunnig vid RFSU pratade med Sentry.nu under en paus. Han berättar att RFSU har ett intresse av att detta fall har hamnat i Högsta domstolen då det behövs ett nytt prejudikat.  Han och många andra närvarande menar att vetenskapen har sprungit förbi det tidigare prejudikatet från 2004.

Jobbigt att jag har blivit utvald för detta

Sentry.nu träffade Paul några dagar innan förhandlingarna.

–  Det känns nervöst att fallet nu ska upp i Högsta domstolen. Om jag blir frikänd också här är det något bra för landet. Men om jag blir fälld kommer lagarna fortsätta vara som de är. Jag anser att lagen är fel eftersom hivpositiva som är under behandling inte är smittsamma. Läkare och forskare vill att fallet överklagas. Jag tycker att det är jobbigt att det blev just jag som måste gå igenom detta men det är som det är.

Paul är inte sur för att han blev anmäld.

–  Mannen som anmälde mig hade den fulla lagliga rätten att göra det.

Paul berättar att det var mannens allmänläkare som uppmanade honom att göra en anmälan.

– Läkaren var inte insatt i att vi som går under medicinering inte är smittsamma. Det säger mycket om den läkarens kunskaper.

Alla som vittnat tidigare blev kallade också till Högsta domstolen.  Paul har varit i kontakt med läkare som har gjort motsvarande forskning i andra länder.

.- De har varit villiga att komma till Sverige men det har varit ett beslut för domstolen.

Åklagaren yrkade i tingsrätten och i hovrätten att Paul ska dömas för framkallande av fara för annan. Åklagare menade att Paul vid två tillfällen under augusti-september 2014 i Uppsala län har haft oskyddade samlag med en annan man. Åklagaren menade att Paul var medveten om att han var hivpositiv och därmed har riskerat att föra över hiv till annan. Åklagaren menade att Paul av grov oaktsamhet utsatt målsäganden för fara för allvarlig sjukdom.

Högsta domstolen har inte meddelat när dom meddelas.

Text: Facundo Unia