Det är skillnad på PEP och PrEP

22 januari, 2020

Förväxla inte PEP (Post Expositions Profylax) med PrEP (Pre Expositions Profylax). ”Post” betyder EFTER och ”Pre” betyder FÖRE. ”Profylax” betyder att förebygga en infektion eller sjukdom.

PEP (efter)

Om kondomen går sönder – få inte panik. Räddningen kan vara PEP som är en förebyggande behandling som man kan få för säkerhets skull då man misstänker att man utsatts för hiv vid analsex med en känt hivpositiv person som star under en icke framgångsrik behandling, som har påvisbar virusmängd och därför kan överföra viruset. PEP består av en kombination av olika bromsmediciner.

Pillren ska man ta inom 36 timmar efter överföringstillfället för att förhindra att viruset ska stanna kvar i kroppen. PEP är absolut inte en ersättning för kondom och säkrare sex. Det är en nödlösning om olyckan skulle vara framme. Om du har haft sex med en hivpositiv person som har omätbar virusnivå kan du inte få PEP. Kontakta omgående närmaste infektionsmottagning (eller akutmottagning) om du uppfyller kriterierna här ovan.

PrEP (före)

Den andra behandlingen är förebyggande och är avsedd att tas FÖRE du eventuellt kommer att ha riskfylld sex. PrEP kan skrivas ut av läkare i Sverige inom högkostnadsskyddet men det är mycket viktigt att göra hivtest före och stå under löpande läkaruppföljning därefter.

Syftet med PrEP är att förhindra att du får hiv. PrEP innebär att du regelbundet, i förebyggande syfte, tar läkemedlet Truvada mot hiv. Tabletten som används innehåller två substanser (tenofovirdisoproxil och emtricitabine) som också används vid behandlingen som ges till redan konstaterade hivpositiva personer.

Hiv fortsätter att spridas i världen trots att de flesta vet att konsekvent kondomanvändning ger ett mycket bra skydd. PrEP är ett komplement till kondom för att ge ett utökat skydd men ersätter aldrig kondom. PrEP skyddar INTE mot andra könssjukdomar/STI.

Läkemedel som används för PrEP blockerar möjligheten för hiv att kopiera sin arvsmassa och att etablera en infektion i människans celler. PrEP fungerar bara så länge tillräcklig koncentration av läkemedel finns i kroppen när du kommer i kontakt med viruset. Du måste därför ta tabletten i enlighet med den ordination du får av din läkare.

Bäst bevisat skydd har PrEP om läkemedlet tas dagligen. Det kan ta upp till en vecka efter medicinstarten innan du får förebyggande skyddseffekt.

Ett alternativt sätt att ta PrEP är att ta läkemedel ”on demand”. Detta sätt att ta PrEP har inte lika god dokumenterad skyddseffekt som daglig medicinering. ”On demand” innebär att två tabletter tas 2 – 24 timmar före sexuell kontakt och därefter en tablett dagligen så länge riskfylld sexuell aktivitet pågår samt ytterligare två dygn efter sista risktillfället. Om du tar mer än 15 tabletter per månad rekommenderas du övergå till kontinuerlig daglig medicinering.

PrEP rekommenderas i första hand till den som har en mycket hög risk att komma i kontakt med hiv genom att inte använda kondom vid sex med personer med obehandlad hiv.

Du bör även överväga PrEP om du:

  • ofta har sex utan kondom med tillfälliga partners,
  • inte känner till om din partner har hiv eller ej men vet att din partner har ökad risk för hiv (t.ex. injicerar droger eller har flera olika sexpartner etc) eller om du
  • de senaste åren har haft andra sexuellt överförbara sjukdomar, speciellt då syfilis eller anal klamydia eller gonorré.

Skyddseffekten med PrEP har undersökts i flera stora studier. Alla visade att PrEP minskar risken för att drabbas av hiv. Bland män som har sex med män (MSM) var risken att smittas med hiv 44 % lägre bland de som tog PrEP jämfört med de som istället för läkemedel fick placebo (sockerpiller). 44 % var en genomsnittlig siffra och inkluderade både de som tog PrEP dagligen och de som inte var lika följsamma, dvs hoppade över att ta sin tablett vissa dagar.

Bland de som verkligen tog läkemedel dagligen minskade risken för att drabbas av hiv upp till 93 %. Bland hiv-negativa kvinnor och män, som levde i en relation med en partner med obehandlad hiv, minskade risken att bli smittad av sin partner ca 90 % om PrEP togs varje dag.

I de studier som gjorts hade några av deltagarna problem med orolig mage, nedsatt aptit, illamående och huvudvärk. Dessa besvär var ofta milda och övergående. Inga allvarliga eller livshotande biverkningar har observerats i dessa studier men det finns andra rapporter som visar viss risk för mer allvarliga biverkningar i form av påverkan på njurar och skelett.

Det är mycket viktigt att du inte har hiv när du startar PrEP.  Att ta PrEP under pågående hivinfektion innebär mycket hög risk för att hiv blir resistent mot flera läkemedel.

Om du upplever att du har hög risk att smittas av hiv skall du kontakta din närmaste infektionsmottagning för att diskutera PrEP med en läkare.

Om ni kommer fram till att PrEP skulle kunna minska din risk för hiv behöver du genomgå en hälsoundersökning som inkluderar blodprov för hiv (ej snabbsvarstest), prov för andra könssjukdomar/STI inklusive hepatit B. Du måste även lämna blod- och urinprov som kontrollerar din lever- och njurfunktion. Om dessa prover visar att PrEP sannolikt är säkert att använda för dig kan du få recept på läkemedel för tre månaders förbrukning. Det krävs sedan nytt läkarbesök och hivtest för att förnya ditt recept.

Du bör inte sluta använda kondom när du tar PreP. Skyddet mot hiv är inte 100%. PrEP skyddar inte heller mot andra könssjukdomar/STI vilket kondom gör.

Läkemedel för PrEP betalas inom ramen för högkostnadsskyddet. Detta innebär att den totala kostnaden för alla dina receptbelagda läkemedel blir max 2 250 kronor/år. Är du inte mantalsskriven i Sverige måste du betala hela kostnaden själv.