Detta är allvarligare än viruset för hivpositiva

23 mars, 2020

Rökning, högt blodtryck och höga kolesterolnivåer är allvarligare för hivpositiva än själva viruset. Det framkommer i en ny studie som har publicerats i The Lancet. Dessa ofta samexisterande tillstånd är vanliga bland de av oss som lever med hiv och är viktiga att vara medveten om, hålla koll på och behandla.

Genom att ta itu med och bekämpa dessa problem skulle det avsevärt minska hivpositiva personers risk för hjärtproblem, icke aidsrelaterade cancerformer, lever- och njursjukdom. Alla är tillstånd som i dag tillsammans dödar fler hivpositiva personer än hivrelaterade sjukdomar.

Forskare fann att god hantering av traditionella riskfaktorer för dessa tillstånd skulle ha en mycket större effekt på hälsa och livslängd än att bara fokusera bara på hivbehandlingen. Detta blir allt viktigare i en tid då hivpositiva personer kommer att leva lika länge som alla andra.

Viruset är känt för att öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer men om hivrelaterade riskfaktorer är större än mer allmänna riskfaktorer för utvecklingen av dessa tillstånd. har inte studerats närmare.

Att förhindra eller sluta röka, sänka kolesterol, kontrollera blodtrycket och bota hepatit C skulle alla kunna förbättra och rädda livet på många hivpositiva, konstaterade studien. Att kontrollera blodtrycket kan förhindra 39 procent av fallen av njursjukdom i slutstadiet hos de med hiv och kontroll av kolesterol kan förhindra 22 procent av fallen. Att hålla en virusnivå under 400 kopior/ml kan förhindra ytterligare 19 procent av fallen. Att förebygga diabetes, en vanlig orsak till njursjukdom, kan förhindra 6 procent av fallen och rökare som lever med hiv hade 82 procent högre risk att drabbas av en hjärtinfarkt. Högt kolesterolvärde innebar tre gånger högre risk och högt blodtryck ökade risken tre och en halv gånger.