Du och din hälsa under World Pride i Madrid

12 maj, 2017

I slutet av juni firas World Pride 2017 i Madrid. Nu har Europeiska smittskyddsmyndigheter offentliggjort sin bedömning av riskläget för att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar under festivalen.

Sammanfattningsvis konstaterar man att risken är låg för att drabbas av luftburen smitta, låg till mellanstor risk för livsmedels- och vattenburen smitta, måttlig för smitta som kan förebyggas med vaccin samt måttlig till hög smittorisk för sexuellt överförbara infektioner.

Rekommendationen till dig som deltar är att före, under och efter WorldPride 2017 vidta följande åtgärder:

Innan du reser till Madrid:

  • Sök råd från vårdgivare om vilka vaccinationer som rekommenderas av de Spanska hälsovårdsmyndigheterna.
  • Var medveten om de pågående utbrott av hepatit A-virus (HAV) som drabbar män som har sex med män (MSM) i EU-länder och be om en genomgång av ditt vaccinationsskydd mot hepatit B.
  • Fråga vårdgivaren om nationella rekommendation för förebyggande PrEP-behandling mot hiv.
  • Lär dig om säkrare sexpraxis.

Under din vistelse i Madrid:

  • Säkerställ nivån på din livsmedelshygien och var särskilt försiktig med livsmedel som säljs av ambulerande utomhusförsäljare.

Efter din vistelse i Madrid:

  • Överväg att besöka en mottagning du känner dig bekväm med för att göra ett komplett test.