Ett nytt fall av gonorré och syfilis var 70:e sekund i England

9 februari, 2020

Var 70:e sekund upptäcks och registreras ett nytt fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis i England. Därmed upplever landet den högsta siffran av syfilis sedan andra världskriget.

Nu varnar hälsoorganisationer för de chockerande höga nivåerna som man anser är orsakade av ökad ojämlikhet, ekonomiska nedskärningar och regeringens brist på åtgärder. Nästan en halv miljon (447 694) fall av STI-diagnoser ställdes i England 2018, med ungefär en ny STI-diagnos var sjätte sekund.

Gonoré har ökat med 249 %, syfilis har ökat med 165 % och klamydia ökade med 6 % men regeringen har minskat bidraget till sexuella hälsovårdssektorn med en fjärdedel sedan 2014.

Speciellt drabbade är unga människor, homo- och bisexuella män (MSM), vissa andra minoritetsgrupper och människor som lever med hiv.

Ungdomar står för nästan hälften av alla nya STI-diagnoser (48 %), medan homo- och bisexuella män står för tre av fyra (75 %) av alla syfilisdiagnoser.

Upptäckten av läkemedelsresistenta STI gör hotet ännu större och ofullständig testning vid mindre nogräknade kliniker gör att många drabade inte upptäcks.