Få unga med hiv kan leva öppet med sin hivstatus

5 december, 2020

Få unga som lever med hiv är så öppna med sin hivstatus som de skulle vilja vara. Det visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten.

Studien Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige bygger på den första stora enkätstudien som gjorts i landet bland unga och unga vuxna i åldrarna 16–29 som lever med hiv.

Enkäten besvarades av sammanlagt 173 personer. Resultatet visar att majoriteten upplever att de har en bättre hälsa än övriga unga i befolkningen inom en rad områden. 87 % av de unga med hiv, jämfört med 80 % av de unga i befolkningen utan hiv, anger att de har en god eller mycket god hälsa. 66 % av de unga med hiv uppger att de känner sig glada när de tänker på sin framtid, jämfört med 62 % av de unga utan hiv i befolkningen.

Men trots en generellt god hälsa hos målgruppen unga och unga vuxna som lever med hiv, finns det områden där hälsan är sämre. Rapporten visar till exempel att:

  • Endast 39 % av de unga med hiv är så öppna med sin hivstatus som de skulle vilja vara. Andelen är högre bland tjejer än killar.
  • En hög andel unga med hiv, 30 %, upplever diskriminering. Diskrimineringen har ofta flera grunder eftersom en hög andel av studiedeltagarna är hbtq-personer, utlandsfödda och lever med hiv.
  • En hög andel unga med hiv, 40 %, uppger att de har haft suicidtankar.
  • 74 % av de unga som lever med hiv vill ha mer kunskap om sina rättigheter.