Fortsatt många av oss som drabbas av hiv

2 maj, 2020

Under 2019 ökade antalet i Sverige rapporterade fall av gonorré i vår grupp, män som har sex med män (MSM). Syfilis minskade något och hiv ligger på samma höga nivå som året innan.

Så många nyupptäckta fall av hiv i vår grupp (MSM) har inte rapporterats i Sverige sedan 1988. 154 hivinfektioner upptäcktes 2019 och ungefär lika många året innan. 110 (71 %) av dessa uppgav smittland utanför Sverige. Det går då att dra slutsatsen att 44 personer fick sin hivinfektion i Sverige vid oskyddat sex med någon som inte hade testat sig, som inte medicinerar och som därför fortfarande är smittsam. Många köar fortfarande för att få förebyggande PrEP-behandling och den effekten blir säkert tydligare i statistiken under kommande år.

1 444 personer i vår grupp (MSM) drabbades under 2019 av gonorré, en ökning från året innan med nästan 8 %. Antalet fall i vår grupp var 1999 endast 121 och har ökat stadigt. Vi är överrepresenterad i statistiken och visar på en minskad användning av kondom och ett generellt ökat sexuellt risktagande. Resistens mot vissa antibiotika har rapporterats den senaste tiden och kommer att vara ett allvarligt problem i framtiden när behandlingar riskerar att inte finnas tillgängliga.

338 män rapporterades med syfilis efter sex med andra män under 2019. Antalet är ungefär i samma nivå som under åren innan. Klamydia har ökat till 1 632 rapporterade fall, LGV drabbade 56 MSM, 8 fick hepatit B och 21 fick hepatit C.

Information om alla dessa sjukdomar kan du läsa HÄR.

[email protected]