Är ett snabbtest tillförlitligt nog?

Är ett snabbtest tillförlitligt nog?

Jag testade mig med ett snabbtest efter att ha haft oskyddat sex med en person som jag vet har hiv fyra månader efter sextillfället. Är snabbtestet lika säkert?

Svar

Snabbtester eller test med snabbt svar, för hiv är lika känsliga som vanliga tester efter tre månader från ett eventuellt överföringstillfälle. Om den som du har haft sex med kände till sin hivstatus, medicinerade han eller hon sannolikt och kunde därför inte överföra hiv.

Om man vill testa sig tidigare kan däremot testerna som skickas till laboratorium vara något säkrare och bättre. Efter tre månader är test med snabbsvar oavsett mycket tillförlitliga.