Är provtagningen gratis?

Är provtagningen gratis?

Är det gratis att ta prov för könssjukdomar?

Svar

För alla infektioner som finns upptagna i Smittskyddslagen är vård och behandling kostnadsfri för den enskilde, som exempelvis att lämna prov för och få behandling mot hiv, klamydia, gonorré och syfilis. Du ska inte heller betala något för sjukvårdsbesöket i samband med provtagning för någon av de infektioner som faller under Smittskyddslagen.