Är sperma mer smittsamt än blod?

Är sperma mer smittsamt än blod?

En konstig fråga kanske. Har en nysmittad av hiv högre virusnivåer i blodet än i sperman? Med andra ord, är risken större att bli smittad av personens blod än sperma?

Svar

Virusnivån har betydelse för hur lätt hiv överförs. Kroppsvätskor, t.ex. sperma, kan innehålla blod och den vägen kan hiv överföras. Blod kan innehålla höga nivåer av virus men hur mycket beror på många faktorer. Under ett par månader efter smittotillfället  och mot slutet av en obehandlad infektion är nivåerna som högst. Blod från en hivpositiv obehandlad person innehåller mer virus än samma persons sperma. Allt blod som ges inom sjukvården är i dag testat.