Åtalas för medveten spridning av hiv till en ”Bugchaser”?

Åtalas för medveten spridning av hiv till en ”Bugchaser”?

Om en har obehandlad hiv med höga virusnivåer och har haft kontakt med en så kallad ”Bugchaser”, begår den hivpositiva något brott om de två har oskyddat sex och kan han bli åtalad och dömd även om den negativa vill ha oskyddat sex och vet om statusen och vet om att han kan smittas men vill det ändå?

Svar

Det är smittskyddslagen (KLICKA HÄR) som reglerar de rättigheter och skyldigheter den som har eller den som kan misstänka ha drabbats av en ”allmänfarlig sjukdom”. Hiv är en sådan sjukdom. Alla individer är ska medverka till att förhindra spridning av smitta.

Smittskyddslagen utgår från att den som är konstaterat hivpositiv måste följa de förhållningsregler som den behandlande läkaren ger. Dessa ska dokumenteras i patientjournalen.

För att en hivpositiv person ska kunna dömas enligt smittskyddslagen, ska denne ha brutit mot sina förhållningsregler. Det är alltså vilka förhållningsregler som har meddelats som är avgörande.

Någon annan än smittskyddsläkaren eller den behandlande läkaren kan inte förändra förhållningsreglerna och de kan aldrig innebära undantag från det som alla individer är skyldiga att medverka till, att förhindra spridning av smitta. En ”Bugchaser” kan alltså inte ge en person undantag från de förhållningsregler som har meddelats.

Förhållningsregler kan alltså förnyas av den behandlande läkaren t.ex. då en hivpositiv person tack vare framgångsrik behandling, inte längre kan överföra hiv till en annan person. Det är mycket viktigt att förhållningsreglerna hålls aktuella och att de dokumenteras i journalen.

De situationer som har prövats i domstol har handlat om den hivpositiva har fått tydliga förhållningsregler och har följt dem eller inte. Den situation som du beskriver har inte prövats i svensk domstol.