Bakterier i upphittad kondom

Bakterier i upphittad kondom

Hur länge lever bakterier i en använd kondom? Om man använder en upphittad kondom kan man bli smittad då?

 

Svar

Bakterier är livskraftiga och finns i stort sett överallt men för att bli smittad med en sjukdomsframkallande bakterie måste den på något sätt komma in i kroppen via sår eller slemhinnor. Slemhinnor finns inne i andningsvägarna, mun och svalg, mag-tarmsystemet och kring genitalierna.

 Även virus kan leva utanför celler, men inte föröka sig. För både bakterier och virus gäller oftast att det krävs en rejäl dos av dem för att den som utsätts ska bli smittad. Storleken på den dosen är individuell och beror på hur kraftfullt ditt immunförsvar är i förhållande till en viss bakterie eller virus. Immunförsvaret kan vara förstärkt om du träffat på smittan förut och är immun. Detta gäller dock inte för hiv-viruset eftersom immunförsvaret inte förmår att utveckla en sådan immunitet eller skydd mot just hiv. Immunförsvaret kan vara försvagat om det är nedsatt på grund av sjukdom eller medicinsk behandling.

Frågan, som den är ställd, är svår att svara på. Det beror på vilken typ av bakterie eller virus det är och hur mycket du får i dig.

Olika typer av bakterier och virus är olika smittsamma. Hiv-virus är förhållandevis lite smittsamt och överlever inte länge utanför kroppen. Könsherpes är ett virus som är smittsamt vid utbrott.

Gonorré och klamydia är bakterier som smittar förhållandevis lätt. Syfilis är också en bakterie som ger symptom på lång sikt men är smittsamt under tiden efter att man smittats. Sperma i en kondom kan mycket väl vara uppblandat med blod, sekret och sårvätska från en person som är smittad men tiden, temperaturen och mycket annat är avgörande. En kondom men din egen sperma är ofarlig för dig själv.