Bör jag vaccinera mig mot hepatit-B?

Bör jag vaccinera mig mot hepatit-B?

Jag är homosexuell och undrar om jag bör vaccinera mig mot hepatit-B.

Svar

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids via blod eller sexuell kontakt. Sjukdomen kan vara både akut och kronisk. Akut hepatit B läker ut hos cirka 90 % av de drabbade. Sjukdomen kan orsaka kronisk hepatit B med symtom långt senare. Dessa kroniska fall övergår ofta i skrumplever (levercirrhos) som i sin tur kan orsaka levercancer. Hepatit B-virus är 50 till 100 gånger mer smittsamt än hiv.

Vaccination rekommenderas av Folkhälsomyndigheten till personer i grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B. I den rekommendationen ingår bl.a. män som har sex med män (MSM) och personer som bär på hiv.