Diskret test och journalen

Diskret test och journalen

Kan man begära test för alla STI och hiv utan att behöva ange att man haft sex med en man? Hur länge finns information att man gjort denna test och om man fått behandling mot någon STI? Hur länge finns den informationen i journalen innan den försvinner= Om den nu gör det… 

 

 

Svar

Du ska kunna begära att prover tas från alla "lokaler" (dvs urin/svalg/ändtarm) utan att behöva diskutera vad du gjort sexuellt i detalj. Det räcker att du framför det önskemålet. Det är sannolikt att läkaren/sjuksköterskan kommer att fråga vidare, men säg då bara t ex: "jag vill vara helt säker". Var noga med att du testar i alla dessa "lokaler".

Journalen kommer att finnas kvar, liksom uppgifter om ev behandling och provsvar, i överskådlig tid. Man har som patient möjlighet att begära "spärr" av journal, så att  journalen inte blir möjlig att komma in i från någon annan klinik än där man tog prover.

Hivtest har man rätt att göra anonymt, men inte övrig provtagning.