Har fler avlidit av aids än av corona?

Har fler avlidit av aids än av corona?

Hur många har egentligen avlidit av aids i Sverige? Är det fler än de som avlidit av corona?

Svar

Totalt har 13 160 (4 250 MSM) fall av hiv rapporterats i Sverige fr.o.m. 1983 t.o.m. november 2018. Av dessa har 2 540 personer (1 180 MSM) rapporterats ha utvecklat aids.

2 610 (av totalen 13 160) har rapporterats avlidna. Orsaken är dock ej angiven och kan naturligtvis vara olycka eller annan sjukdom som inte är hivrelaterad.

Siffran är inte exakt då hiv rapporteras anonymt och kan därför inte jämföras med befolkningsregistret vid dödsfall men behandlande läkare har ändå i flertalet fall gjort en komplettering när patienten avlidit.

Statistiken som Folkhälsomyndigheten kan ta fram om antalet som fått diagnos respektive avlidit är alltså en minimisiffra men speglar ungefär det verkliga antalet. Det ät inte färre som har avlidit men det kan vara fler.

Antalet avlidna i covid-19 ökar varje dag. Den statistiken redovisr nyhetsmedia och Folhälsomyndigheten på sin hemsida.

32 % av alla som rapporterats med hivdiagnos i Sverige 1983-2018 är ur gruppen män som har sex med män (MSM) men 45 % av de som rapporterats avlidna. Det beror på att hivepidemin i Sverige och västvärlden drabbade vår grupp tidigare än andra grupper.