Hivpositiv och coronaviruset covid-19

Hivpositiv och coronaviruset covid-19

SENTRY.nu har fått många frågor om det nya coronaviruset eller covid-19 och om de av oss som är hivpositiva har anledning att följa andra råd än de generella som myndigheterna ger.

 

Svar

Kunskapen om det nya coronaviruset eller covid-19 ökar för varje dag men viruset har bara varit känt i några månader. Av de som drabbas är risken störst för äldre personer och de som lever med andra hälsoproblem där hiv kan vara en men det finns för närvarande inga bevis för att människor som lever med hiv generellt sett är mer benägna att smittas av covid-19 än någon annan.

Om du får behandling, har en odetekterbar virusnivå och ett bra CD4-tal (över 400), bör det inte finnas någon större risk. Om dina virus däremot går att upptäcka eller har ett lågt CD4-tal, är det viktigare att undvika situationer där du kan bli smittad om viruset blir mer utbrett.

Paradoxalt nog kan försvagat immunförsvar ibland medföra färre eller mildare tidiga symtom även om viruset och kroppens svar på det drabbat lungor och andra organ. Symptom kan alltså vara mildare men sjukdomen kan vara allvarligare.

Jämfört med den allmänna befolkningen löper alla personer med nedsatt immunförsvar större risk att drabbas av olika typer av influensa och utveckla allvarligare sjukdom. Det är därför hivpositiva varje år räknas som en riskgrupp och rekommenderas vaccinera sig mot vanlig säsongsinfluensa. Coronaviruset eller covid-19 är en influensaliknande sjukdom men det finns ännu inget vaccin.

De av oss som lever med hiv åldras och de flesta är i dag över 50. Hivpositiva bedöms ha större risk att utveckla hjärt- kärlsjukdomar och kan göra det också i yngre ålder. Diabetes och högt blodtryck räknas också som riskfaktorer för den som drabbas av coronaviruset.

Människor klumpar ofta ihop hivpositiva personer med andra som har någon form av immunbrist, men hiv är en annan sjukdom i dag än tidigare.

För personer med nedsatt immunförsvar t.ex. på grund av cancerbehandling, benmärgs- eller organtransplantation och de som behandlas mot autoimmuna sjukdomar är risken större. De har lättare att utveckla lunginflammation.

Många hivpositiva känner oro för att inte immunförsvaret ska kunna bekämpa viruset och det är ytterligare en anledning att ha koll på det egna immunförsvarets styrka som ju testas regelbundet. Kontakta din läkare om du är osäker och behöver resonera om saken.

Alla bör för att undvika alla former av influensa

  • undvika närkontakt med personer som har hosta eller nyser,
  • tvätta händerna med tvål och vatten ofta,
  • använd alkoholbaserad handsprit om tvål och vatten saknas,
  • undvika att vidröra ögon, mun och näsa,
  • se till att du är vaccinerad så som din läkare rekommenderar,
  • följa noga myndigheternas anvisningar och goda råd,
  • stanna hemma och ringa 1177 om du känner dig krasslig.

Här kan du lyssna på Noaks Arkpodden om detta ämne:

https://noaksarkpodden.podbean.com/e/anders-tegnell-om-coronvirus/