Hivsymtom redan efter en vecka?

Hivsymtom redan efter en vecka?

Hej! Jag undrar om man kan få symtom redan 4-5 dagar efter att man smittads med hiv? Om man blir smittad på måndag och börjar få ont i halsen på fredag som en förkylning. Kan det vara så att man får symtom under samma vecka?

Svar

Hos cirka hälften av de som får en hivinfektion uppträder en så kallad symtomgivande primärinfektion. När det sker varierar men i allmänhet en till fyra veckor från överföringstillfället. Den andra hälften märker inget alls. En symtomgivande primärinfektion påminner om andra virusinfektioner som influensa. I samband med denna har patienten ofta mycket höga virusnivåer och kan få symtom som exempelvis halsont, feber, hudutslag och svullna lymfkörtlar. För en del personer är symtomen lindriga och snabbt övergående medan andra får kraftigare symtom som till och med kan innebära att de söker akut sjukvård.

Sex veckor efter smittotillfället ger ett test som analyseras i laboratorium ett säkert svar. Åtta veckor måste passera för ett test med snabbsvar. Misstänker du att du är hivpositiv säger smittskyddslagen att du är skyldig att testa dig och att du innan du får svar måste ta hänsyn till att du kan vara hivpositiv. Du är som mest smittsam den första tiden.