Hivtest när Venhälsan har begränsad mottagning?

Hivtest när Venhälsan har begränsad mottagning?

Jag behöver hivtesta mig men Venhälsan på Södersjukhuset har ju annat att göra nu. Tips på var jag kan testa mig i stället?

Svar

Ja, det är riktigt att Venhälsan, som är en del av infektionskliniken på Södersjukhuset, har tvingats använda en stor del av sina resurser i vården av coronapatienter. De fortsätter dock med mottagning för de som har symtom.

Symtomfri testning hänvisas till annan verksamhet. Prova med RFSL Stockholm som erbjuder hiv- och syfilistest tisdagar och torsdagar 18-20.30 eller Noaks Ark i Stockholm som hivtestar efter tidsbokning. Dessutom kan du testa dig på vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Kolla upp respektive hemsida.