Hur lång är kötiden för PrEP i Stockholm?

Hur lång är kötiden för PrEP i Stockholm?

Jag står i kö för PrEP i Stockholm. Hur lång är denna kö i dag?

Svar

Ca 1 200 personer får i dag PrEP utskrivet i Sverige varav ca 1 034 via Venhälsan i Stockholm. Kötiden för att få PrEP via Venhälsan är bekymmersamt lång. 694 personer väntar och mottagningen, som har drabbats hårt när delar av personalen tvingats arbeta med covid-patienter, klarar i bästa fall av 30 nya varje vecka.

Alla regioner i hela Sverige tillhandahåller PrEP men långt ifrån alla informerar tydligt om det. Det är till respektive infektionsklinik du ska vända dig med dina frågor. Det finns praktiskt taget ingen kö i Malmö och Göteborg.