Hur lång tid ska jag vänta för säkert hivtest?

Hur lång tid ska jag vänta för säkert hivtest?

Visst kan man inte upptäcka om man fått hiv förrän efter att det har gått några veckor efter att man har haft oskyddad sex?

 

 

Svar

Det stämmer och den tid som måste passera för att ett test ska vara helt pålitligt och säkert kallas för "uppföljningstid".

Naturligtvis är det inget som hindrar dig från att testa dig före denna tidsgräns och sedan göra om det för att tydligare kunna fastställa när och om du eventuellt har blivit hivpositiv.

För hivtest som analyseras i laboratorium (som har bästa känslighet) är uppföljningstiden sex veckor.

För hivtest med omedelbart snabbsvar (som har något lägre känslighet för tidig hivinfektion) är uppföljningstiden åtta veckor.