Hur länge måste jag vänta i Venhälsans PrEP-kö?

Hur länge måste jag vänta i Venhälsans PrEP-kö?

Jag har väntat i Venhälsans PrEP-kö nu i evigheter och tröttnar snart. Risken nuförtiden att få hiv är väl så liten så det inte spelar någon roll.

Svar

På grund av den pågående coronapandemin har Venhälsan i Stockholm tillfälligt tvingats rikta om sin verksamhet för att i stället vårda sjuka i covid-19. Planen är att åter börja ta emot köande för PrEP i mitten av september. För närvarande står ca 700 personer i kö för PrEP och mottagningen hoppas kunna avverka och testa ca 20 per vecka. Står du då sist i kö så kommer det att ta runt 35 veckor.

Beroende på hur och var du har sex kan risken absolut fortfarande vara stor. Under 2019 registrerades 154 män som har sex med andra män (MSM) i Sverige med hiv. Det är den högsta siffran på väldigt länge. Om man gräver djupare i statistiken är risken större vid äventyr utomlands då många länder inte har lika stor andel hivpositiva som får framgångsrik behandling. Då kan smittsamheten fortfarande vara stor. Glöm inte heller att kondom är ett bra skydd också mot andra sexuellt överförda infektioner (STI). Syfilis och klamydia ökar i vår grupp liksom gonorré som är nio gånger vanligare än hiv!