Hur mycket lägre hivrisk vid oralsex än vid analsex?

Hur mycket lägre hivrisk vid oralsex än vid analsex?

Det är konstaterat att oskyddat analsex ger hög risk för överföring av hiv och likaså är det sagt att vid oralsex är risken lägre att infekteras. Finns det några siffror på hur mycket lägre risken är vid oralsex vs analsex?

Svar

Det finns flera rapporter publicerade om risk för att få hiv vid olika riskbeteenden men det är så många variabler som är avgörande så det är mycket svårt att ge ett tydligt svar på din fråga.

Risken för att få hiv varierar t.ex. beroende på hur länge exponeringen för viruset varar. Risker kan också behöva läggas ihop med varandra och ger då över tid en hög livstidsrisk.

Med andra ord kan det föreligga en relativt låg risk för överföring av hiv när man utsätter sig för en enstaka exponering, men om den upprepas många gånger blir den sammanlagda risken för överföring naturligtvis mycket högre. Ett återkommande riskbeteende är mycket olyckligt.

Klart är dock att blodtransfusion innebär högst risk för överföring av hiv. Den risken är näst intill 100 %. Passivt analsex rankas som den näst högsta risken för att få hiv. Sedan kommer att dela sprutor vid drogmissbruk och därefter aktivt analsex. Både passivt och aktivt oralsex bedöms av den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) som så låg att den inte går att beräkna men risken ökar naturligtvis om det finns sår i munhåla/svalg, irriterade slemhinnor och om du får sperma i munnen.

Faktorer som ÖKAR risken är t.ex. hög virusnivå och akut eller sen hivinfektion. Faktorer som MINSKAR risken är kondom, hivmedicinering och PrEP.