Hur påverkar hivmediciner hälsan och kan de spåras?

Hur påverkar hivmediciner hälsan och kan de spåras?

Jag undrar hur bromsmediciner mot hiv påverkar hälsan. Om man har ett jobb med säkerhetstjänst och har regelbundna hälsokontroller där vissa mediciner och sjukdomar kan stoppa ens arbete så skulle jag vilja veta om dessa mediciner påverkar på det sättet.

 

Svar

Om man har en hivinfektion syns det inte vid några andra hälsoundersökningar med blod- och urinprover. Det syns bara vid hivtest eller när man vill bestämma HIV-RNA d.v.s. virusmängden i blodet. Medicinerna kan spåras i blod men bara om man vet vad man letar efter, beställer blodprov för just det eller om man av någon anledning letar främmande substanser i kroppen. Det är absolut inte rutin vid en vanlig hälsoundersökning. Hivmottagningar kan göra det men bara om man misstänker biverkningar eller dålig effekt av behandlingen.

När det gäller hivmedicinernas inverkan på hälsan är den mycket mindre med de nya mediciner som används efter 2006 jämfört med den första generationen som började användas 1996.

 Dock är man i dag mer medveten om att även välbehandlade hivpatienter (med virus mindre än 20) har en kronisk inflammation i kroppen, som gör att man har en ökad risk för bl.a. åderförkalkning, hjärtinfarkt, stroke och även cancer jämfört med människor som inte har hivinfektion. Personer med hiv har också en ökad risk för luftvägsinfektioner. Därför gör man fortfarande omfattande provtagningar och undersökningar minst en gång om året för att kunna förutse vad som händer med kroppen i god tid.

Hivmediciner påverkar inte förmågan att arbeta i säkerhetstjänst.