Immun mot hiv?

Immun mot hiv?

Kan man vara immun mot hiv?

Svar

Det kan finnas flera orsaker till att man är immun mot hiv, men den mest kända orsaken är att man inte har CCR5 coreceptorn som hiv måsta använda utöver CD4-receptorn för att komma in i cellerna.

Försök häng med. Nu blir det komplicerat:

Om man har dubbelt ärftligt anlag för CCR5 receptorbrist (d.v.s. är homozygot) kan hiv inte infektera celler även om de har en CD4-receptor. Att vara homozygot för bristen är ovanligt. Mindre än en procent av befolkningen i Sverige är det.

Prov för detta tas enbart som forskningsprov på redan upptäckta hivpatienter, då det nu finns ett läkemedel som kan blockera den receptorn och som används vid behandling av hivinfektion. Provet tas inte på hivnegativa.