Jag testade mig för hiv i London

Jag testade mig för hiv i London

Jag testade mig för hiv i London för några veckor sedan. Testet var negativt. Kan jag vara lika säker på provsvaret som om jag hade gått till en mottagning i Sverige?

Svar

Prover för hiv, både vanliga blodprov som skickas till laboratorium och snabbtester som mäter antikroppar för hiv i blod, har en mycket hög känslighet oavsett om man lämnar provet i Sverige eller på någon annan sjukvårdsmottagning.