Kan jag få PEP?

Kan jag få PEP?

Vad krävs för att jag ska få PEP-behandling efter oskyddat sex på fyllan häromnatten?

Svar

PEP är inte samma sak som PrEP. PEP (Post Expositions Profylax) är en förebyggande behandling som man kan få för säkerhets skull då man misstänker att man nyligen utsatts för hiv vid analsex med en känt hivpositiv person med medicinering som inte riktigt fungerar och som därför har virus i sitt blod. En sådan situation kan uppstå t.ex. om kondomen går sönder. PEP består av en kombination av olika bromsmediciner.

Pillren ska man ta inom 36 timmar efter överföringstillfället för att förhindra att viruset ska stanna kvar i kroppen. PEP är absolut inte en ersättning för PrEP, kondom och säkrare sex. Det är en nödlösning om olyckan skulle vara framme. Om du har haft sex med en hivpositiv person som har omätbar virusnivå kan du inte få PEP. Kontakta omgående närmaste infektionsmottagning (eller akutmottagning) om du uppfyller villkoren. Det är läkaren som avgör om du kan få PEP.