Kan klamydia vara latent?

Kan klamydia vara latent?

Jag har fått behandling mot klamydia. Jag undrar om klamydia kan ligga kvar latent i kroppen?

Svar

Om klamydian är utläkt och du följt behandlingen du fått helt och hållet så är infektionen borta. Den ligger inte kvar latent i kroppen. Däremot kan du bli infekterad på nytt genom oskyddat sex, även om du nyligen fått behandling mot klamydia. Eftersom klamydia inte behöver ge några symtom från vare sig urinrör, anal eller svalg är det viktigt att testa sig om man haft oskyddat sex och inte enbart vänta tills man eventuellt får symtom.