Kan mitt svar efter klamydiatest vara falskt?

Kan mitt svar efter klamydiatest vara falskt?

Hej, Kan ett urinprov visa om man har klamydia i urinrör, anal eller svalg eller måste man ta ett test specifikt från de olika områdena för att kunna visa det? Vad jag undrar är om ett urinprov kan ge ett falsk negativt svar.

Svar

På ww.sentry.nu går det att läsa att klamydiainfektion orsakas av en bakterie som odlas från sekretprov som bör tas från urinröret, ändtarm och svalg.

Urinprov ger bara resultat som visar klamydia i urinröret. Det är den allmänna rutinen inom sjukvården men för vår grupp (MSM) är det angeläget att också ta prov i, som det kallas, ”andra lokaler”, d.v.s. också i svalget och ändtarmen, för att veta om infektionen bara sitter där. Bara ca 40 % av de i vår grupp (MSM) som har klamydia har det i urinröret. Det är viktigt att ta prov på en mottagning som har kunskap och erfarenhet av våra förutsättningar. Antingen finns den kunskapen sedan tidigare eller också får du upplysa dem om var du vill att de ska ta prover.