Kan PrEP med Truvada ge biverkningar?

Kan PrEP med Truvada ge biverkningar?

Det diskuteras ju mycket vilka biverkningar som finns med olika läkemedel och vaccinationer så det får mig att fundera på vilka risker som finns för oss som tar PrEP?

Svar

Biverkningar och risker med läkemedlet Truvada som används bl.a. i förebyggande syfte som PrEP (Pre Expositions Profylax) vid risk för exponering för hiv, är väl dokumenterade eftersom det i snart 15 år använts i behandlingen av hivpositiva.

Biverkningar i form av illamående, mag-/tarmproblem, huvudvärk och nässelfeber (hudutslag) kan förekomma inledningsvis, men är i regel övergående.

Nedsatt njurfunktion är en allvarligare, men mer ovanlig, biverkan som kan ses vid långtidsbehandling. Efter lång användning förekommer även urkalkning av skelettet, men det är oklart vilken klinisk betydelse det har. PrEP-studier visar inte heller några biverkningar som är så allvarliga att deltagare inte kunnat fortsätta med behandlingen.

Ett möjligt problem är resistensutveckling hos viruset om PrEP ges till en person med odiagnostiserad hivinfektion. Anledningen är att Truvada måste kombineras med minst ett annat antiretroviralt läkemedel vid behandling av en etablerad hivinfektion för att viruset inte ska utveckla resistens. Därför är det viktigt att personer som tar PrEP är noga med regelbundna återbesök med provtagningar. Vid PrEP räcker det däremot med att bara ge Truvada.