Kan utslag vara primärinfektion?

Kan utslag vara primärinfektion?

Hej,

Kan man få utslag vid primärinfektion men inte några andra symptom (t.ex. feber, svullna lymfkörtlar, ont i halsen)?

Svar

Det torde vara mycket ovanligt med enbart utslag vid primär hivinfektion (symptom som en del drabbas av efter en till tre veckor efter smittotillfället). Utslag är i allmänhet något som ingår som en del i den kraftiga sjukdomsbilden (feber, trötthet, huvudvärk, muskelvärk, svullna lymfkörtlar, utslag...). Det är mest troligt någon annan, icke hivrelaterad orsak.

Läs mer om hiv, hur det smittar och om testning här på Sentry.nu.