Kontrollprov efter klamydia?

Kontrollprov efter klamydia?

Jag har fått klamydia i urinvägarna och har tagit antibiotika. Behöver jag lämna ett nytt prov för att kolla att jag verkligen har blivit av med sjukdomen?

Svar

Om du tar läkemedlet mot infektionen på det sätt som läkaren, sjuksköterskan eller barnmorskan instruerar behöver du inte lämna nytt prov. Det finns idag ingen känd resistens, det vill säga motståndskraftighet, mot de antibiotika som vanligen används mot klamydiainfektion i urinvägarna.