Kränkande av sjukvården att inte erbjuda PrEP

Kränkande av sjukvården att inte erbjuda PrEP

Jag har flera vänner som tar PrEP (Pre Exposure Prophylaxis), Truvada i förebyggande syfte mot hiv. I Australien är den helt gratis för vissa grupper av män som har sex med män. Det finns också läkare och forskare som hävdar att läkemedlet Truvada ger ett 99 procentigt skydd mot hiv. Jag anser att det är skandal att bögar inte ska få samma möjlighet genom den svenska sjukvården. Om man nu är rädd för multiresistenta virus kanske det är dags att se över sitt ställningstagande. Många väljer att själva importera Truvada från USA och äta tabletten, men då helt utan läkarkontroller och vård. Därför ser jag den svenska antihomo-modellen som hotfull och kränkande. Jag tror på den Australiensiska och Amerikanska modellen.

Svar

Sentry bollar frågan vidare till Dr Göran Bratt på Benhälsan i Stockholm som känner väl igen frågan som ständigt återkommande.

- PrEP behandling i förebyggande syfte mot hiv är ju inte godkänt i Sverige så vi får inte skriva ut läkemedlet Truvada, men en och annan skickar efter via internet.

 - Det finns för och nackdelar med PrEP. Personer med känd hiv har i Sverige vanligen effektiv hivbehandling som förhindrar smitta varför PrEP inte blir aktuell för deras partners.

- Tar man PrEP i förebyggande syfte är det mycket effektivt för att förhindra smitta men är  förenat med kostnad och risk för biverkningar. Det är naturligtvis nödvändigt att regelbundet testa för hiv så att personer som inte redan är smittade får Truvada som PrEP. Det kan då snabbt utvecklas resistens. En man i USA har, trots PrEP, nyligen blivit smittad av ett hiv-virus som var resistent mot Truvada.

- Normalt brukar man internationellt rekommendera PrEP i grupper där fler än 3 % förväntas få hiv per år. Vi har ju förhållandevis liten spridning av hiv i Sverige men det finns grupper av män som har högt risktagande och sannolikt skulle ha nytta av PrEP.

- Vi vet att PrEP redan idag används av personer som själva skaffar Truvada på nätet. En viktig faktor för oss på Venhälsan  om vi skulle förskriva PrEP är att få bättre kontroll över hur och av vem PrEP används och att se till att det erbjuds "rätt personer (dvs personer som verkligen har hög risk att smittas). Vi måste också kunna erbjuda tester för att upptäcka ev biverkningar (Truvada kan påverka njurarna ogynnsamt).

- Man räknar med att Europeiska Läkemedelsverket sannolikt kommer att godkänna Truvada för PrEP under hösten 2016. PrEP kommer inte att nå de som behöver det om patienten själv skall stå för kostnaden som är ca 6000 kr/månad. Vi har skrivit till Smittskyddsläkaren för att höra om de är villiga att bekosta PrEP till utvalda individer på samma sätt som de gör för PEP (Post Exposure Prophylaxis). PEP betyder att man får en akut behandling om man under vissa förhållanden tror att man har utsatt sig för hivsmitta.

Nästa vecka hålls ett europeiskt möte om PrEP i Stockholm och SENTRY kommer att återkomma till frågan framöver.

Läs också föregående fråga om samma ämne.