Min hivstrategi

Min hivstrategi

Jag brukar läsa om att det är viktigt att bestämma sig för en strategi för att inte få hiv. Jag frågar alltid före sex men är osäker på om det räcker.

Svar

I stort sett alla som får hiv i Sverige i dag får det av någon som inte själv vet att de bär på viruset. De som vet att de är hivpositiva tar med stor sannolikhet läkemedel som gör att de inte längre är smittsamma.

Ett hivtest visar hivstatus endast vid testtillfället och beroende på typ av test tar det dessutom mellan sex och åtta veckor efter smittotillfället innan ett prov ger rätt svar.

Om man haft oskyddat sex efter ett hivtest så kan man alltså ha fått infektionen utan att veta om det. Det är allas ansvar att ta hand om sin sexuella hälsa och då är kondom och regelbunden testning viktiga delar.

När du tänker igenom din egen strategi är detta viktiga saker att ta hänsyn till. Tänk också på att det finns många andra sexuellt överförbara infektion (STI).