Mottagningar för hivtest?

Mottagningar för hivtest?

Finns det inga andra än STD-mottagningar som gör hivtest? Vårdcentralen hos mig  gör det inte..

Svar

Tillgången på mottagningar som gör hivtest är god, i alla fall i storstäderna. Det finns olika typer av mottagningar och alla har sin profil och målgrupp. Läs mer om mottagningar som SENTRY.nu rekommenderar genom att klicka HÄR.

När du väljer mottagning, tänk på att det bör vara ett ställe som du känner förtroende för att kunna ge dig också ett tråkigt besked.

Kompetensen hos vårdcentraler kan variera kraftigt över landet. Det finns förvisso en skyldighet för vården ("den behandlande läkaren") att skyndsamt undersöka en patient och ta relevanta prover om det finns en misstanke om att personen kan vara smittad av en infektion som ingår i Smittskyddslagen, t ex hiv, och omvänt har en person som själv misstänker att han kan vara smittad av en sådan infektion en skyldighet att låta undersöka sig av en läkare. Men ytterst ligger avgörandet hos den undersökande läkaren vilka prover som är relevanta att ta och det ger vårdcentraler tyvärr visst utrymme att agera olika. Vårdcentraler utanför storstadsregionerna borde förstå att det finns män som har sex med andra män även där.

 Socialstyrelsen har poängterat i en särskild rekommendation till sjukvården att vården ska ha en generös hållning när det gäller provtagning för hiv och andra könssjukdomar.