PEP och PrEP-behandling mot hiv

PEP och PrEP-behandling mot hiv

Jag vet att kondomer är hållbara, men om den ändå skulle gå sönder vid analsex, kan man då vända sig till sjukvården för att få PrEP i förebyggande syfte?

 

Svar

Om kondomen går sönder kan sjukvården under vissa förutsättningar tillhandahålla PEP-behandling (Post Exposure Prophylactis).

 

PEP är inte samma behandling som PrEP (Pre Exposure Prophylaxis). Den första behandlingen, den som du menar i din fråga (PEP), kan man ta för säkerhets skull EFTER en sannolik kontakt med hiv-viruset, t.ex. efter att kondomen gått sönder.

Den andra behandlingen (PrEP) är en förebyggande behandling som är avsedd att ta INNAN man eventuellt har riskfylld sex. Den är av flera skäl inte godkänd i dag i Sverige.

 PEP är alltså en behandling som kan förhindra smitta då man misstänker att man utsatts för hiv vid analsex med en känt hivpositiv person som star under en icke framgångsrik behandling, som är nysmittad eller som samtidigt bär på en annan könssjukdom som ökar smittsamheten. PEP rekommenderas mer sällan i dag eftersom i stort sett alla som vet att de bär på hiv också står på framgångsrik behandling och därför är minimalt smittsamma.

 PEP består av en kombination av olika bromsmediciner. Pillren ska man ta inom 36 timmar efter smittotillfället för att förhindra att viruset ska stanna kvar i kroppen. PEP är absolut inte en ersättning för kondom och säkrare sex. Det är en nödlösning om olyckan skulle vara framme.

Kontakta närmaste infektionsmottagning (eller akutmottagning) om du misstänker att du utsatts för hiv och i övrigt uppfyller kriterierna här ovan.