Poppers

Poppers

Räknas poppers som en drog eller inte (vissa säger att det är en drog, andra inte) och hur pass farlig är den? Finns det några biverkningar man bör tänka på innan man använder den?

Svar

Poppers är dagligt tal för diverse alkylnitriter som tas genom direkt inhalering särskilt amylnitrit, butylnitrit och isobutylnitrit. Amylnitrit har använts som medicin för att bl.a. behandla kärlkramp. Flera alkylnitriter kan inhaleras för att öka sexuell njutning. Amyl- eller butylnitrit är inte upptagna i den svenska narkotikalagstiftningen. Det är dock förbjudet att sälja eller importera dessa ämnen på grund av den svenska läkemedelslagstiftningen.

Poppers har en kraftig och snabb blodkärlsvidgande effekt när den inhaleras. Effekten är omedelbar men kortvarig, endast någon minut.

Höga doser av nitriter kan ge höga halter av methemoglobin i blodet, vilket kan leda till anemi (blodbrist) och hypoxi (syrebrist). Man har noterat att intag av Viagra kombinerat med nitriter kan leda till ett allvarligt blodtrycksfall vilket i sin tur kan leda till medvetslöshet, stroke eller hjärtattack. Eftersom poppers ökar trycket i ögat tar brukare med glaukom (grön starr) en större risk när de använder poppers.

Andra risker inkluderar brännmärken om man spiller på hud, huvudvärk och utslag.