PrEP och biverkningar

PrEP och biverkningar

Jag har varit i kontakt med sjukvården inför ev. PrEP-medicinering. Jag blev avrådd men inte nekad då jag inte ansågs tillräckligt sexuellt riskbenägen och den andra anledningen var att det ”inte är sockerpiller man får. Det förekommer biverkningar”. Så av ren nyfikenhet undrar jag om många upplever besvärande biverkningar. Vad jag förstår via ex. fass.se så handlar det främst om huvudvärk, yrsel, illamående och diarré. Enligt läkaren jag pratade med så var det också vanligt med muskelsmärtor. Låt höra.

Svar

De biverkningar som du nämner förekommer i olika grad men är oftast övergående efter en tid. Allvarligare biverkningar är t.ex. njurpåverkan som måste kontrolleras regelbundet samtidigt som hivtest och test för andra STI görs för att inte riskera resistens om patienten trots allt skulle drabbas av en hivinfektion och då blir beroende av att de antivirala läkemedlen fungerar..

Det är riktigt att de flesta mottagningar som skriver ut PrEP (Truvada) bedömer hur "riskbenägen" du är. Det kostar pengar för sjukvården att skriva ut PrEP och det fins ett tak för hur många som kan komma ifråga. Man vill helt enkelt att det är de som mest behöver PrEP som får det.

Du som får PrEP och kan berätta om eventuella biverkningar - skriv gärna en kommentar.