Rimming

Rimming

Man vet att om man slickar röv så finns tusen bakterier och viruspartiklar där. Varför varnar man inte för detta tillvägagångssätt?

Svar

Information om risker med olika sextekniker fungerar bäst om den är baserad på fakta och är saklig. Med kunskap i botten får varje människa sedan fatta beslut om sin egen risknivå och hur man själv vill leva. Man kan bara själv garantera sitt eget handlande och sin egen hälsa.

Att slicka röv eller rimming som det också kallas, innebär i sig ingen smittorisk för hiv- Däremot finns risk för att man kan smittas med parasiter, amöbor eller hepatit. Du kan minska den risken genom att tvätta dig ordentligt med tvål och vatten.