Risktänkande igen

Risktänkande igen

Hur stor risk är det att bli avsugen utan kondom? Är det stor risk att den som suger av någon kan smitta den som blir avsugen?

Svar

Det är svårt att säga hur stor risk det innebär men man kan med ledning av hur andra har blivit smittade säga vad som är mer riskfyllt än annat.

Att suga av någon utan att ta sperma i munnen innebär en förhållandevis låg risk. Oskyddat analsex är t.ex. betydligt mer riskfyllt.

Det innebär större risk för den som suger av utan kondom att bli smittad av den som blir avsugen än tvärtom.

Om den som eventuellt bär på hiv står under framgångsrik behandling är risken minimal att överföra viruset till någon som inte bär på viruset,

Oskyddat sex med någon som inte testat sig nyligen och som därmed inte vet sin hivstatus är mer riskfyllt än oskyddat sex med en hivpositiv person som står under framgångsrik behandling.

Andra sexuellt överförda sjukdomar kan öka risken för att både smittas och smitta andra. Även här gäller att testa sig regelbundet.

Men kondom gör all typ av sex i alla sammanhang mindre riskyllt.