Samband anal penetration och PSA-värde?

Samband anal penetration och PSA-värde?

Kan djup anal penetration påverka prostatan så att PSA-värdet ökar?

Svar

Blodprovet PSA mäter värdet av ett ämne som kommer från prostatan. Värdet stiger vid olika sjukdomar i prostata. Ett PSA-värde över en viss nivå bör utredas för att ta reda på om orsaken är prostatacancer eller en godartad prostatasjukdom.

Det finns flera forskningsstudier där man har undersökt om prostatpalpation/massage (vilket kan jämföras med den "massage" ett analt samlag orsakar) påverkar PSA-värdet i blodet, det vill säga man har mätt PSA-värdet före och efter prostatmassage. Studierna visar att PSA-värdet hos vissa män kan öka efter massage, men mycket lite. Så en viss påverkan finns, men den är obetydlig och har ingen betydelse.

Prostatabiopsier däremot (nålprov från prostata för att undersöka om det finns cancer), höjer PSA-värdet mer.