Smittspårning men jag vet inte namnet

Smittspårning men jag vet inte namnet

Jag har tyvärr testat positivt för hiv och nu väntar smittspårning. Hur går det till när jag har haft sex med någon som jag inte har namn på?

Svar

Ja, det stämmer att en smittspårning nu kommer att ske för att om möjligt hitta den som du har smittats av och om det finns risk för att viruset därefter kan ha förts vidare av dig till någon annan.

Det är din behandlande läkare som är ansvarig för att smittspårning sker men det kommer sannolikt vara en kurator på din infektionsmottagning som gör jobbet.

Om det finns ett tidigare negativt hivtest, försöker man hitta de kontakter som skett från sex veckor före. Utan tidigare test avgör din läkare och smittspårare från vilket datum som är rimligt. De kontakter som spåras kallas till test men får inte reda på vem som är källan.

Enligt smittskyddslagen är du skyldig att medverka vid smittspårningen på bästa sätt och den är ett av de viktigaste verktyg vi har för att begränsa hivpandemin, hitta andra drabbade medmänniskor som snabbt måste få livsviktig behandling. Om du inte har namn på de du har haft sådan sex som du och din smittspårare kommer fram till kan ha inneburit risk, finns naturligtvis inte så mycket mer att göra. Det viktiga är att du gör vad du kan, uppger det du vet och medverkar på bästa sätt. Lita på att infektionsmottagningarnas smittspårare har stor erfarenhet av hur sexuella kontakter sker och inte kommer att röja din identitet.