Uppdatering om superresistent gonorré?

Uppdatering om superresistent gonorré?

Hej. Har ni någon uppdatering om totalresistent gonorré i Sverige?

Svar

Superresistent gonorré upptäcktes först i Storbritannien i februari 2018 och i Australien i mars. Personerna hade bland annat blivit smittade på resor i Sydostasien. Inget fall har ännu anmälts till myndigheterna i Sverige. För närvarande är därför inga särskilda åtgärder aktuella förutom det vanliga arbetet med testning, smittspårning, rådgivning och förebyggande kunskapsspridning. Dessa fall är de första i världen där gonorrébakterien haft höggradig resistens mot de vanligaste antibiotika azitromycin och ceftriaxon men även mot flertalet alternativa antibiotika.

Multiresistent gonorré är ett allvarligt och växande hot eftersom det finns få alternativ till de rekommenderade behandlingarna, det saknas vaccin mot gonorré och det förebyggande arbetet är bristfälligt i många delar av världen.

I Sverige, liksom i ett flertal andra västeuropeiska länder och USA, är resistensutvecklingen oroande också på grund av en dramatisk ökning av antalet gonorréfall. I Sverige anmäldes under 2017 totalt 2 533 fall, vilket var en ökning med 42 procent jämfört med föregående år.

1 309 män smittades genom sex med andra män (MSM), en ökning med 55 procent jämfört med 2016. Mellan 2009–2015 sågs en signifikant ökning av gonorré bland MSM med i genomsnitt 17 procent årligen. Av alla rapporterade gonorréfall bland MSM rapporterades flest fall (45 procent) i åldersgruppen 25–34 år.

Man tror att ökningen i vår grupp beror på ökat sexuellt risktagande och mindre kondomanvändning.  Detta eftersom även klamydia och syfilis ökar bland MSM, men minskar i övrigt.

En läkare som Sentry.nu har varit i kontakt med menar att det ”bara är en tidsfråga innan vi kommer att upptäcka fall av supergonorré även i Sverige.”

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae och överförs för män som har sex med män genom anala samlag och vid oralsex. Kondom skyddar mot smitta, men gonorré kan överföras även via fingrarna. Bakterien finns framför allt i urinrör och ändtarmsöppning, men kan också infektera svalg och ögon. En allvarlig komplikation till gonorré är inflammation i bitestiklarna eller prostatan. Sådana inflammationer kan försämra fertiliteten. Gonorré ingår i smittskyddslagen. Vid misstanke om att ha blivit smittad är man skyldig att testa sig. Om smitta konstateras måste personen berätta om sina sexuella kontakter det senaste året så att smittspårning kan ske. Läs mer på www.sentry.nu.