Upphävd informationsplikt?

Upphävd informationsplikt?

Stämmer det att jag som hivpositiv kan få informationsplikten upphävd?

 

Svar

 Hiv ingår fortfarande i smittskyddslagen och enligt den är det din behandlande läkares anvisningar som du är skyldig att följa. De anvisningar som du fått ska läkaren skriva in i din journal. Aktuell forskning har visat att för den som står på framgångsrik behandling och inte har en annan könssjukdom, är risken att smitta en annan person så nära obefintlig som man kan komma. Juridiskt är det dock fortfarande din läkares anvisningar du är skyldig att följa.

Enligt Dr Göran Bratt på Venhälsan på SÖS i Stockholm bör du, om du har haft icke mätbara virusnivåer i minst sex månader, begära att få din informationsplikt ”uppdaterad”. Du måste dock alltid använda kondom vid analsex.

Om du skulle bli anmäld för brott mot informationsplikten är det vad som står i journalen som gäller, Därför är det viktigt att ta diskussionen med din behandlande läkare.