Vaccin mot apkoppor

Vaccin mot apkoppor

Finns det vaccin mot apkoppor?

Svar

Det finns inget vaccin mot spcifikt apkoppor (mokeypox) men vaccin mot smittkoppor ger, enligt amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten (CDC) ett 85 procentigt skydd. Läs mer om apkoppor på https://www.sentry.nu/ett-fall-av-apkoppor-i-stockholmsregionen/ (kopiera länk).